Energetické audity

Prohlédneme váš chladicí systém a vytvoříme dokumenty popisující současný stav a nalezené objekty možné úspory. Máme dlouholetou zkušenost s čpavkovými chladicími okruhy a vzhledem k rozsáhlé klientele zahrnující významné potravinářské firmy můžeme objektivně posoudit stav ekonomické náročnosti vašeho chladicího okruhu.

Po nalezení objektů možných úspor jsme schopni flexibilně navrhnout vhodné řešení dané problematiky. Během energetického auditu respektujeme pravidla mlčenlivosti.

Řídicí a vizualizační systémy