Reference – rok 2007

Královský pivovar Krušovice

Typ činnosti:
Sumarizace detektorů NH3 do systému SIMATIC Siemens – ProLeit.
Datum realizace:
2007

Bivoj a.s. Opava masokombinát

Typ činnosti:
Modernizace MaR a hlídání hladin expanzních nádob stavoznaky Kuebler s analogovým měřením – vizualizace PC Velín
Datum realizace:
2007

Aliachem a.s. o.z. Synthesia SEMTÍN

Typ činnosti:
Modernizace MaR komponentů pro Simatic řízení výroby kyseliny sýrové výrobní provoz N51
Datum realizace:
2007

Aliachem a.s. o.z. Synthesia SEMTÍN

Typ činnosti:
Kalibrace a nastavení nových výrobních parametrů PLC Simatic a terminálu v RY18
Datum realizace:
2007

Pivovar Kutná Hora

Typ činnosti:
Regulace pístového kompresoru NF811
Datum realizace:
2007