Reference – rok 2009

Královský pivovar Krušovice

Typ činnosti:
Kompletní chladící systém pro odplyněnou vodu – HGB
Datum realizace:
2009

Heineken Česká republika a.s.

Typ činnosti:
Výroba chladu monopropylenglykol pro HGB systém
Datum realizace:
2009

Pivovar Vratislavice n. Nisou HOLS a.s.

Typ činnosti:
Měřící systém ProTerm a vizualizace chlazení na PC
Datum realizace:
2009

Pivovar Nymburk

Typ činnosti:
Automatizace strojovny chlazení Simatic Siemens
Datum realizace:
2009

Untitled

Typ činnosti:
Automatizace chladícího systému PC Velín
Datum realizace:
2009

Těšínské jatky Český Těšín

Typ činnosti:
Automatizace chlazení a chladíren na PC Velín
Datum realizace:
2009

Frýdek Místek masokombinát

Typ činnosti:
Měření teplot a vlhkosti sušáren a vizualizace na PC
Datum realizace:
2009

Beskydské uzeniny Fryčovice

Typ činnosti:
Rozšíření měřícího systému a přestavba chladíren
Datum realizace:
2009

Chodovar – Pivovar Chodová Planá

Typ činnosti:
GSM brána vyhodnocení alarmů chlazení
Datum realizace:
2009

Pivovar Rakovník

Typ činnosti:
Regulace chladící stanice a servisní smlouva
Datum realizace:
2009